Naše služby

O násO_nas.html

Naše služby

Náš tímNas_tim.html
KariéraKariera.html
KontaktKontakt.html

 1. BulletPoskytujeme všeobecné služby daňového poradenstva a daňového plánovania (daň z príjmov právnických osôb, stále prevádzkarne, zisky z predaja majetku, transferové oceňovanie, zrážková daň – z pohľadu domácej legislatívy a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, …);

 2. BulletMáme osobitné znalosti v oblasti DPH, transformujeme vaše problémy z oblasti DPH do riešení uskutočniteľných z pohľadu DPH aj IT. Zoptimalizujeme váš cash-flow v oblasti DPH (čo to znamená?), čo zníži vaše náklady súvisiace s DPH;

 3. BulletStojíme za vami počas daňových kontrol. Podľa potreby rokujeme so správcom dane alebo s ministerstvom financií, prípadne podávame odvolania voči rozhodnutiam správcu dane alebo vám pomôžeme v konaní pred súdom;

 4. BulletRadíme v oblasti dane z príjmov fyzických osôb a platenia zdravotných a sociálnych odvodov.

 1. BulletPravidelne organizujeme daňové školenia, ktoré umožnia osobám pracujúcim s daňami, aby boli priebežne informovaní o zmenách v oblasti ich daňovej špecializácie.

 2. BulletPodľa potreby môžeme u vás zorganizovať školenia alebo workshopy pripravené na mieru.  Skúsení školitelia pripravia školenia prispôsobené zamerané priamo na vašu oblasť podnikania.

 3. BulletNaše školenia sú zamerané jednak na DPH, ako aj na daň z príjmov právnických osôb a medzinárodného zdaňovania.

 1. BulletPonúkame služby ohľadne DPH priznaní. Môžeme vám pomôcť s prípravou alebo vypĺňaním DPH priznaní, súhrnných výkazov a Inrastat hlásení. V tejto súvislosti vám poradíme pri DPH evidencii, vystavovaní faktúr a pomôžeme vám zoptimalizovať procesy vo vašej spoločnosti;

 2. BulletSkontrolujeme vaše transakcie s cieľom dopredu identifikovať riziká a možnosti optimalizácie;

 3. BulletPodávame daňové priznania a hlásenia spoločností elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom;

 4. BulletSpracovávame žiadosti o refundáciu DPH na Slovensku a v zahraničí;

 5. BulletPomáhame s priznaniami k dani z príjmov právnických osôb. Skontrolujeme vaše faktúry a ostatné účtovné doklady a preveríme výpočet daňovej povinnosti. Pripravíme alebo skontrolujeme vaše priznanie k dani z príjmov.

slovenčina

cddd

 

Členstvo